112 – Статистика

Data Science (наука про дані) — це поєднання математичної статистики та програмування, призначене для вирішення сучасних задач IT-технологій, фінансів, оцінки ризиків. Високий попит на фахівців із науки про дані (Data Scientists) та статистиків пояснюється невпинно зростаючим значенням збору та оцінювання значних обсягів даних у різних сферах діяльності.

121 – Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма «Інженерія програмного забезпечення», у якій поєднано фундаментальні знання комп’ютерних наук, програмної та комп’ютерної інженерії з сучасними методами прийняття рішень, системного аналізу та інформаційними технологіями проектування і розробки інформаційних управляючих систем для практичної діяльності в державному управлінні, промисловості, економіці, бізнесі, фінансовій та соціальній сферах.

122 – Комп’ютерні науки

Фахівці за спеціальністю «Комп’ютерні науки» готуються як фахівці широкого профілю для участі в різноманітних сферах діяльності, що вимагають фундаментальних знань з математики, інформатики, інформаційних і комп’ютерних систем та технологій, природничих та соціально-економічних дисциплін, а також вмінь з проектування інформаційних систем з використанням сучасних засобів і мов програмування, web-орієнтованих і хмарних технологій.

123 – Комп’ютерна інженерія

Фахівці за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія» мають фундаментальну і професійну підготовку за трьома основними напрямками – програмним, апаратним і мережним. Це дозволяє їм вільно почуватися в різних сферах ІТ-індустрії: в області розробки програмних продуктів, мікропроцесорних систем і вбудованих систем на кристалах, бездротових і мобільних систем, розподілених обчислень, мережних комунікацій.

124 – Системний аналіз

«Системний аналіз» є спеціальністю, в якому поєднано методологію і досягнення математичних і прикладних наук. Системний аналіз у технічній галузі орієнтований на вирішення складних проблем аналізу та створення комп’ютерних, інформаційних та інших технічних систем, і ґрунтується на принципах інженерних наук, імітаційному та математичному моделюванні об’єктів і процесів.

125 – Кібербезпека

Фахівці зі спеціальності «Кібербезпека» займаються розробкою систем захисту інформації для комунікаційних мереж і баз даних, тестують і вдосконалюють  розробки для уникнення ризиків витоку інформації, що становить державну або комерційну таємницю. Дана професія є порівняно молодою й отримала розповсюдження у зв’язку із впровадженням комп’ютерних та мережних технологій практично в усіх організаціях — від невеликих фірм до органів держбезпеки.

126 – Інформаційні системи та технології

Метою освітньої програми «Web-технології, Web-дизайн» є формування та розвиток загальних і професійних компетентностей з інформаційних систем та технологій, що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці, а також отримання вищої освіти для розробки, впровадження й дослідження інформаційних систем та технологій.

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» – ця спеціальність є актуальною для різних галузей науки і техніки, зокрема: інтегровані робототехнічні системи і гнучкі виробництва, системи автоматизованого керування, системи прийому-передачі та обробки інформації.