Факультет динамічно розвивається та модернізується. З 2016 року на факультеті Інформаційних технологій і систем проходить апробацію гібридна модель сучасної освіти в галузі ІТ, при якої підвищується вплив та вклад роботодавців галузі в процес підготовки ІТ – спеціалістів. Взаємодія між виробництвом та освітою в галузі ІТ значно поглибилась. Факультет плідно співпрацює із багатьма компаніями та проектами, зокрема: «CoreValue», «MOZI development», «Andersen», «Ukrainian Hi-Tech Initiative», «Prometheus», «QATestLab», Cisco Systems Inc., «Теко Трейд» (торгова марка OVERSEER), «Codaline», «ROSSERY», «Master of Code», «InterLink», «SPD-Ukraine» в цілому із ІТ-кластером Черкас (Cherkasy IT Cluster), «Доктор Елекс»,  «АЛТ Україна Лтд» (МІС “ЕМСІМЕД”) тощо.

З початку 2016 року на базі лабораторій факультету запрацювала  мережева академія – Cisco Networking Academy. Мета академії – поглиблення класичних університетських курсів, пов’язаних із кібербезпекою, інформаційними та телекомунікаційними технологіями на основі проектних рішень корпорації Cisco Systems, Inc., яка є світовим лідером у розробці мережних технологій, виробництві телекомунікаційного устаткування і програмного забезпечення. Студенти факультету в рамках основного навчання проходять курси Cisco Academy та стають сертифікованими спеціалістами, що надає їм безперечні переваги на ринку праці.

У квітні 2016 року на факультеті інформаційних технологій і систем запрацював Центр Медичних Інформаційних Систем. Завдяки викладачам, аспірантам, магістрантам та співробітникам факультету центр підтвердив права на здійснення авторизованого впровадження, технічної підтримки та обслуговування медичних інформаційних систем, які успішно впроваджуються у Черкаської області. Вже в процесі навчання студенти факультету мають змогу опановувати діючі сучасні медичні інформаційні системи, що в свою чергу надає їм додаткові конкурентні переваги.

Постійне впровадження найкращих світових практик навчання студентів на факультеті інформаційних технологій і систем спонукає викладачів до міжнародного співробітництва в сфері освітніх технологій. Зокрема в 2021 році було започатковано співпрацю ЧДТУ з академією міжнародної корпорації Oracle. Oracle Academy є однією з провідних платформ для навчання з двох невід’ємних технологій ІТ галузі: програмуванню на мові Java та розробці і проектуванню баз даних SQL. Учасникам програми Oracle Academy надається безкоштовний доступ до ліцензованого програмного забезпечення та відведена кількість годин на студента на платформі Oracle Academy Cloud. Після успішного завершення студенти мають змоги отримати сертифікати міжнародного зразка.

Випускники факультету інформаційних технологій і систем легко працевлаштовуються за фахом, протягом навчання мають можливість отримати подвійний диплом, хорошу мовну підготовку з англійської, в тому числі у рамках проекту British Council «Англійська мова для університетів» та брати участь у великої кількості міжнародних освітніх програм.

ФІТІС  орієнтований на комплексну підготовку студентів у галузі ІТ:

  • 112 – Статистика (Аналіз даних (DATA SCIENCE) та комп’ютерна статистика);
  • 121 – Інженерія програмного забезпечення (Інженерія програмного забезпечення);
  • 122 – Комп’ютерні науки (Комп’ютерні науки та прикладне програмування; Інформаційні управляючі системи і технології; Управління стартапами і проектами в галузі інформаційних технологій);
  • 123 – Комп’ютерна інженерія (Комп’ютерні системи і мережі; Системне програмування; Спеціалізовані комп’ютерні системи);
  • 124 – Системний аналіз (Штучний інтелект, Системний аналіз і прикладна логістика);
  • 125 – Кібербезпека (Управління інформаційною безпекою);
  • 126 – Інформаційні системи та технології (Web-технології, web-дизайн; IT Project Management);
  • 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва).

На сьогоднішній день факультет складається з шести кафедр:

Декан факультету інформаційних технологій та систем – к.т.н., доцент Чепинога Анатолій Володимирович

Деканат факультету інформаційних технологій та систем: корпус №1, к.501