Декан факультету інформаційних технологій та систем (ФІТІС)

Чепинога Анатолій Володимирович

кандидат технічних наук, доцент

Закінчив з відзнакою Черкаський державний технологічний університет у 2005 р. за спеціальністю «Радіотехніка». У 2016 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» (122 Комп'ютерні науки) за темою: «Методи поліноміального оцінювання параметрів полігаусових моделей при моментно-кумулянтному описі». В 2019 році отримав вчене звання доцента.

Автор 5 патентів на корисну модель, 5 наукових статей у міжнародних індексованих виданнях та понад 15 статей у фахових виданнях України.

Контактні дані:

email: [email protected]

Помічник декана з навчально-методичної роботи

Карапетян Анаіт Радіківна

к.т.н.

Помічник декана з виховної роботи

Гресько Світлана Олексіївна

Помічник декана з наукової роботи

Сисоєнко Світлана Володимирівна

к.т.н.

Фахівець деканату

Голубовська Олена Олександрівна

Фахівець деканату

Андрієнко Ольга Іванівна