Кафедра інформаційних технологій проектування

Кафедра інформаційних технологій проектування створена 1 червня 2007 в результаті реорганізації факультету інформаційних технологій і систем.
Завідувач кафедри інформаційних технологій проектування – Прокопенко Тетяна Олександрівна, доктор технічних наук, професор.

Кафедра інформаційної безпеки та комп’ютерної інженерії

Кафедра інформаційної безпеки та комп’ютерної інженерії утворилася в 2014 році на базі кафедри інформаційної безпеки та системного програмування та кафедри комп’ютерних систем та мереж (наказ №236/01 від 03.07.2014 р.).
Завідувач кафедри  інформаційної безпеки та комп’ютерної інженерії – Рудницький Вололодимир Миколаович, доктор технічних наук, професор.

Кафедра комп’ютерних наук та системного аналізу

Кафедру комп’ютерних наук та системного аналізу (КНтаСА) було створено за наказом ректора Черкаського державного технологічного університету № 236/01від 3.07.2014 на базі кафедри комп’ютерних технологій.
Завідувач кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу  – Триус Юрій Васильович, професор, доктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук. 

Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем

Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем створена у 1998 році в результаті реорганізації кафедри «Обчислювальної техніки» та організації факультету ФІТІС, якому вона належить. Кафедра є випускаючою зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення».
 Завідувач кафедри – Первунінський Станіслав Михайлович, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

 

Кафедра робототехніки та спеціалізованих комп’ютерних систем

Робототехніка та спеціалізовані комп’ютерні системи (РтаСКС) призначені для вирішення конкретних задач в проблемно-орієнтованих системах, які широко використовуються в галузі аеронавігації, промисловості, будівельної та космічної техніки, робототехнічних комплексах, медицині, побутовій техніці тощо. Перспектива розповсюдження РтаСКС обумовлена високими результатами, які досягнуті в мікро- та нанотехнологіях.
 Завідувач кафедри – Лукашенко Валентина Максимівна, доктор технічних наук, професор.

Кафедра статистики та прикладної математики

Кафедра прикладної математики була створена наказом ректора №251/01 від 9 липня 2002 року. Згідно наказу № 419/01 від 22 листопада 2018 року була перейменована на кафедру статистики та прикладної математики. Кафедра здійснює підготовку бакалаврів зі спеціальності 112 – “СТАТИСТИКА” за освітньою програмою “АНАЛІЗ ДАНИХ (DATA SCIENCE) ТА КОМП’ЮТЕРНА СТАТИСТИКА”. Завідувач кафедри – Щерба Анатолій Іванович,  кандидат фізико-математичних наук, доцент.